Företagshälsovård

Love My Office hjälper äldreboende med systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering

Äldreboendet stod med ett utdraget rehabiliteringsärende och ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Ett hot om vite uppstod på grund att rutin saknades i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här steg Love My Office in med rätt resurs och hjälpte äldreboendet få en skräddarsydd lösning för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att lösa rehabiliteringsärendet.

Vår kund i Stockholm har 48 lägenheter varav 8 st lägenheter för dementa. Boendet drivs som ideell förening utan vinstsyfte och är en arbetsplats för omkring 50 st anställda.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet gick något trögt då de tidigare styrelsemedlemmarna som drivit det systematiska arbetsmiljöarbetet nu hade avslutat sitt uppdrag.

Medarbetarundersökningar och mätningar utfördes kontinuerligt men därefter uteblev själva riskbedömningen, åtgärdsplanen och uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket arbetsmiljöverket senare påpekat.

För att undvika vite behövde äldreboendet göra undersökningar och nya riskbedömningar och även åtgärda brister.

Tiden var knapp eftersom det ett utdraget rehabiliteringsärende hos personalen just då tog ganska mycket tid. Nu kom Love My Office in för att bistå med vår expertis och förbättra strukturen för rehabiliteringen och skapa en bättre ordning inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rehabilitering och föreläggande om vite löst. Men ett nytt föreläggande från Arbetsmiljöverket stundade...

I samarbetet genomfördas flera förbättringar och ett vite behövde inte ges ut. Även ärendet inom rehabilitering löstes efter att noggranna förberedelser och åtgärder genomförts.

Men efter ett nytt besök av arbetsmiljöverket upptäcktes brister i Äldreboendets systematik inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nu var det dags att ta tag ordentligt i systematiken. Love My Office hjälpte kunden ta fram skriftliga instruktioner och rutiner där alla arbetstagare kunde bli delaktiga och involverade i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet.

Just involverandet av företagets medarbetare är väldigt viktigt inom systematiskt arbetsmiljöarbetet. Det är just så företag undviker ohälsa och olyckor på bästa möjliga sätt i det långa loppet.

Vi hjälpte även äldreboendet ta fram nya specifika riskbedömningar och rutiner som utgår från deras verksamhet.

Corona och smitta tar fart i omvärlden

Mitt i samarbetet ökar smittan av corona i omvärlden. Under samarbetet vidtogs särskilda åtgärder som syftade till att motverka  smittspridningen av corona.

Vi hjälpte även äldreboendet i ett tidigt skede att genomföra en grundlig undersökning och riskbedömning för risk för smitta av corona på äldreboendet.

På detta sätt skapades ett effektivt samarbete och risken för corona på äldreboendet kunde minskas. 

Idag bistår vi vår kund med allt från att skapa rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete till att erbjuda hjälp vid mätning, riskbedömning och genomförande av de åtgärder som behövs – både organisatoriskt och socialt.

Äldreboendet utvecklar en skyddskommitté

Nu står vår kund inför egna utmaningar där de tar det systematiska arbetsmiljöarbetet till en ny nivå genom att starta upp en skyddskommitté för att hantera de stora dragen av arbetsmiljöarbetet.

Vi önskar dem lycka till med arbetsmiljöarbetet så de kan fortsätta vara en härlig arbetsplats för sina anställda och ett suveränt boende för sina äldre.

”Vi tackar att vi fick hjälpa till att skapa en bättre arbetsmiljö för äldreboendet, även i tuffa tider!”

Har ni behov inom företagshälsovård?

Testa vår kostnadsfria handledning!