Love My Office

Företagshälsovård

Lösningar för medarbetarnas hälsa och din arbetsmiljö med en modern och uppdaterad företagshälsovård

Två viktiga lösningar för medarbetarnas hälsa

Vi stöttar inom systematiskt arbetsmiljöarbete och inom digital företagshälsovård med sjuk- och friskhantering.

Vi lägger därmed grunden för en kostnadseffektiv och modern företagshälsovård som ger er ett framgångsrikt och hållbart företag.

Medarbetarundersökningar

Inom systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper vi även företag med skräddarsydda och standardiserade undersökningar, såsom medarbetarundersökningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en förebyggande arbetsprocess som syftar till att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Vi administrerar, leder och utför undersökningar, riskbedömningar, handlingsplaner, projektering och genomförande av åtgärder med uppföljning och utvärdering.

Har ni fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket? Vi hjälper er genom hela eller delar av processen så att ni uppfyller kraven.

Vi erbjuder digital sjuk- och friskhantering där ni får en bra förståelse för era medarbetares hälsa och samtidigt minskar era sjukskrivningar. Genom att se tidiga signaler för ohälsa kan rätt insatser sättas in så att långtidssjukskrivningar undviks och minskar.

Du får helt enkelt en heltäckande företagshälsa i ett vinnande koncept, både ekonomiskt och hälsomässigt.


 

Personalen är varje organisations viktigaste resurs!


 

Vill du komma i kontakt med oss?