Love My Office

Digital sjuk och frisk

Nytänkande och digital företagshälsa

Vinnande koncept ekonomiskt och hälsomässigt

Hantering av sjuk/vab-och friskanmälningar kan vara tidskrävande och krångligt för både medarbetarna och företaget. Qurant Sjuk & Frisk innehåller en mobilapp och hälsoportal som gör det enkelt att administrera sjuk/vab-och friskärenden.

Vid sjukfrånvaro ringer sjuksköterskor upp redan första dagen för att ge stöd och råd. I tjänsten ingår också hälsostatistik på individ-, grupp samt företagsnivå som ger en tydlig bild av hela företagets och medarbetarnas hälsostatus.

Lösningen består av tre delar:

Med prehab upptäcker ni ohälsa i ett tidigt skede och får snabb tillgång till sjuksköterskor som ger dina medarbetare stöd och rådgivning inom förebyggande hälsovård. Dessutom får företaget ett enkelt sätt att administrera friskvårdsbidraget via mobilen.

Heltäckande företagshälsa med hälsostatistik på individ-, grupp samt företagsnivå som ger en tydlig bild av hela företagets hälsostatus.

Det hjälper dig att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och att proaktivt arbeta med hälsofrämjande åtgärder.

Medarbetarna får uppföljning och rådgivning av våra sjuksköterskor samt snabb tillgång till rätt resurser och vård via vårt oberoende nätverk av vårdgivare

företagshälsovård
Stationär version

Medarbetaren får:

• Full tillgång till Qurant hälsoportal

• Användarvänlig sjuk/vab- och friskanmälan via mobil, surfplatta eller dator, dygnet runt

• Uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

• Status på dina anmälningar

• Meddelanden och påminnelser, ex. behov av läkarintyg, anmälan försäkringskassan

• Snabb tillgång till relevant vård

• Ökad trygghet

Företaget får:

• Full tillgång till Qurants hälsoportal

• Effektiv administration av frånvaro

• Individuellt Chefsstöd

• Meddelanden och påminnelser, ex. info om hög sjukfrånvaro, beräknat återdatum

• Automatisk anmälan till försäkringskassan

• Tidiga indikationer på ohälsa

• Statistik på individ/grupp/företagsnivå

• Tydlig översikt över företagets hälsostatus.

I Prehab ingår:

• Hantering av friskvårdsbidraget

• Kvittouppladdning via Hälsoportalen

• Appen MinFriskvård, som tillägg

I Vård & Rehab ingår:

• Stöd och information genom hela rehabprocessen

• Underlag för rehabsamtal/behandlingsplan.

Mobilanpassad version

Medarbetaren får:

• Full tillgång till Qurant hälsoportal

• Användarvänlig sjuk/vab- och friskanmälan via mobil, surfplatta eller dator, dygnet runt

• Uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

• Status på dina anmälningar

• Meddelanden och påminnelser, ex. behov av läkarintyg, anmälan försäkringskassan

• Snabb tillgång till relevant vård

• Ökad trygghet

Företaget får:

• Full tillgång till Qurants hälsoportal

• Effektiv administration av frånvaro

• Individuellt Chefsstöd

• Meddelanden och påminnelser, ex. info om hög sjukfrånvaro, beräknat återdatum

• Automatisk anmälan till försäkringskassan

• Tidiga indikationer på ohälsa

• Statistik på individ/grupp/företagsnivå

• Tydlig översikt över företagets hälsostatus.

I Prehab ingår:

• Hantering av friskvårdsbidraget

• Kvittouppladdning via Hälsoportalen

• Appen MinFriskvård, som tillägg

I Vård & Rehab ingår:

• Stöd och information genom hela rehabprocessen

• Underlag för rehabsamtal/behandlingsplan.

Denna sektion har dolts

i samarbete med

Qurant

49 kr/anv/mån

Inga uppstartsavgifter. Ingen bindningstid.

Boka demo av digital företagshälsa!

Translate »