Love My Office

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er skapa en framgångsrik organisation genom Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete är en lagstadgad arbetsmetod som syftar till att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Arbetet involverar verksamhetens alla medarbetare och alla aspekter av verksamheten. Arbetet utförs återkommande i fyra steg;

1. inledningsvis sker undersökning av verksamheten. (Klicka för att läsa mer).

2. upptäckta risker bedöms (riskbedömning) och en skriftlig handlingsplan tas fram

3. åtgärder vidtas löpande i syfte att förbättra arbetsmiljön

4. avslutningsvis sker uppföljning av handlingsplaner och åtgärder.

Vi beskriver mer ingående hur vi på Love My Office arbetar med dessa fyra steg längre ned.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete skapar medvetenhet

Ett av de främsta målen med systematiskt arbetsmiljöarbete är att skapa medvetenhet.

När vi är medvetna om vår miljö förändrar vi våra beteenden, ibland automatiskt vilket är till stor hjälp när arbetsmiljön utformas. Därför handlar systematiskt arbetsmiljöarbete mycket om att förmedla insikterna till samtliga medarbetare.

Så känner du igen en arbetsplats med brister i arbetsmiljön

Sjukskrivningar, olösta konflikter, olyckor som inte anmäls och övertidsarbete är vanliga exempel på brister i arbetsmiljön.  I en arbetsmiljö med brister riskerar anställda bli omotiverade, trötta och få svårare att koncentrera sig på arbetsuppgifterna. Detta sänker kvalitén på arbetsresultatet och försämrar leveranssäkerheten.

Arbetsmiljön påverkar företagets ekonomi

Arbetsplatser med brister i arbetsmiljön genererar sämre lönsamhet för företaget i form av minskad produktivitet, sjukskrivningar och hög personalomsättning. Det påverkar även företagets kunder och varumärket i sin helhet inte minst genom ryktesspridning.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete är det enskilt främsta verktyget för att motverka ohälsa på företaget!

Systematiskt arbetsmiljöarbete är det främsta verktyget för att motverka ohälsa på arbetsplatsen och är särskilt effektivt för att motverka kränkande särbehandling och konflikter.

Anledningen till att det är så effektivt är att både den sociala, organisatoriska och fysiska aspekten av arbetsmiljön undersöks samt att alla medarbetare involveras. 

Metodiken är utformad så att ingen skillnad görs för vem eller vad som anmäls.

företagshälsovård systematiskt arbetsmiljöarbete

Så arbetar vi med Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er genom alla steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom vår breda leveransförmåga kan vi även hjälpa er hitta rätt åtgärd för arbetsmiljön oavsett om det rör sig om ergonomiska möbler, ljud, ljus eller organisationskonsulter.

Vi arbetar långsiktigt, engagerat och noggrant för att hjälpa våra kunder få en arbetsmiljö som är så bra som möjligt. Det innebär att vi gör arbetsmiljön till en framgångsfaktor hos er.

Ni är experterna

Ni är experterna på just ert företag. I samverkan med er arbetar vi kontinuerligt för att att förbättra er arbetsmiljö och göra den till en framgångsfaktor.

Vi hjälper er uppfylla lagkraven för just er organisations storlek och bransch. Utöver detta förebygger vi potentiella risker och erbjuder expertis inom arbetsmiljöfrågor av arbetsmiljöingenjörer, HR-specialister, psykologer och organisationsexperter genom noggrant utvalda samarbetsföretag.

Fördelar med att välja oss!

Love My Office är en fullfjädrad företagshälsovård. Det innebär att vi tillgår de resurser och den kompetens som krävs för att hantera våra kunders hela hälsoarbete.

Inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete fokuserar vi på den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön i samverkan med er.  Vi har även ett brett samarbete med företag i flera olika branscher och kan därför avhjälpa olika typer av behov i er arbetsmiljö.

Vi tycker alla borde ha en hälsosam, trivsam och produktiv arbetsplats oavsett bransch eller ekonomisk förutsättningar. Därför erbjuder vi ett konkurrenskraftigt pris för att hjälpa företag komma igång med utformning och förbättring av sin arbetsmiljö samt fördelaktiga erbjudanden vid åtgärdande av arbetsmiljön via oss.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete i fyra steg

företagshälsovård systematiskt arbetsmiljöarbete

1) Skräddarsydda Undersökningar

Hos oss finner du hjälp att skräddarsy olika typer av undersökningar för er unika verksamhet. Våra undersökningar är anonyma vid minst sju deltagare. Vid färre än sju deltagare görs undersökningen som en gruppaktivitet. 

Vi skräddarsyr medarbetarenkäter, skyddsronder och checklistor efter er specifika situation och önskemål. Det är viktigt att undersökningen förankras hos ledning och medarbetare och att rätt frågor ställs, då får ni ett effektivt verktyg i ert förbättringsarbete.

Undersökningar via Love My Office kan utföras digitalt via dator, surfplatta eller smart-telefon. Undersökning kan även utföras på plats i er verksamhet genom gruppsamtal eller intervjuer.

Med hjälp av rätt undersökning får ni ett tillförlitligt underlag som ni kan använda för att styra er organisation i önskvärd riktning, utveckla ert ledarskap och förbättra verksamheten.

2) Riskbedömning

Vi hjälper er genom nästa steg i processen som innebär att identifiera riskerna i er verksamhet. Med er  kunskap om den dagliga verksamheten och med utgångspunkt i dagens lagkrav och föreskrifter hjälper vi er tydliggöra och gradera de risker som finns i just er organisation.

 

3) Åtgärder

Om ni behöver hjälp att åtgärda den fysiska eller sociala arbetsmiljön så tillgår vi ett brett nätverk av samarbetspartners. Vi har idag samarbeten med specialister inom företagshälsa, ergonomi, ljudmiljö, ljusdesign och andra trivselfaktorer som städning, fika och växter på arbetsplatsen.

Vi projekterar åtgärderna och genomför dem i samverkan med er.

4) Följa Upp

Har vidtagna åtgärder avhjälpt riskerna eller har nya risker tillkommit?

Vi hjälper er följa upp och kontrollera om ni har fått det resultat som förväntats och om riskerna avhjälpts.

Har vidtagna åtgärder avhjälpt riskerna eller har nya risker tillkommit?

Vi hjälper er följa upp och kontrollera om ni har fått det resultat som förväntats och om riskerna avhjälpts.

Riskbedömning av arbetsmiljö

Se exempel nedan på riskbedömning av fysisk arbetsmiljö genom att föra pekare/finger över bilden

Systematiskt Arbetsmiljöarbete fångar upp risker, tillbud och olyckor i arbetsmiljön.
Vi samarbetar med er för att göra arbetsmiljön till en framgångsfaktor.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete fångar upp risker, tillbud och olyckor i arbetsmiljön.
Vi samarbetar med er för att göra arbetsmiljön till en framgångsfaktor.

Friskfaktorer i fokus för den psykiska hälsan

Verksamheter som har en öppen och inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna blir sedda och uppskattade leder till en bättre psykisk hälsa. Det är exempel på friskfaktorer.

Vi hjälper er identifiera ert företags unika friskfaktorer samt utveckla dem. Friskfaktorer gör er till ett vinnande företag och en vinnande arbetsgivare som attraherar och behåller kompetens.

Personalen är varje organisations viktigaste resurs!

Boka kostnadsfri analys av ert befintliga arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er komma igång med systematiken och rutinerna i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Translate »