Love My Office
Stationär version

Medarbetarundersökning och förändringsarbete

Skräddarsydda medarbetarundersökningar för ert förändringsarbete

Mobilanpassad version

Medarbetar-
undersökning och
förändringsarbete

Skräddarsydda medarbetar-
undersökningar för ert förändringsarbete

Syfte och Mål med en medarbetarundersökning lägger god grund för lyckat förändringsarbete

Medarbetarundersökningar är ett mycket effektivt redskap för att genomföra framgångsrikt förändringsarbete. För att skapa en så rättvisande och pricksäker medarbetarundersökning som möjligt behöver ni ta fram en tydlig syftesbeskrivning och även en koppling till konkreta och mätbara mål.

En lyckad medarbetarundersökning ger er underlag för att fatta goda beslut i förändringsarbetet exempelvis att:

 • styra er verksamhet i önskad riktning
 • utveckla ert ledarskap
 • utveckla och förändra verksamheten

Hur ofta ska man mäta?

Vill ni genomföra medarbetarundersökningar som en pulsmätning för att ta ”tempen” eller genomföra en mer heltäckande medarbetarundersökning en gång om året? En tydlig plan för hur ofta ni vill genomföra undersökningarna och hur resultaten ska användas lägger grunden för ett lyckat förändringsarbete.

Genom kontinuerliga undersökningar och genom att avsätta tid för analys och åtgärder får ni ett effektivt verktyg för att leda förändringsarbetet mot önskat mål.

Förändringsarbete är en utmanande uppgift i en verksamhet med många människor.

Vi hjälper er därför att ett steg i taget genomföra uppgiften och öka sannolikheten för framgång.

Förarbetet tar tid

En medarbetarundersökning tar inte mer än 15-30 minuter att fylla i. Det som brukar ta tid är förarbetet för att framställa en tillförlitlig medarbetarundersökning. Med ett noggrant förarbete ökas sannolikheten att skapa en tillförlitlig och rättvisande medarbetarundersökning som ger er underlag för förändringsarbetet.

Typiskt förarbete innebär:

 • Förankring hos ledning och medarbetare.
 • Anpassning av frågor efter verksamhetens förutsättningar och strategiska mål.
 • Att välja undersökningsområde.
 • Att formulera frågorna väl.
 • Avsätta tid för förändringsarbetet.

Vi erbjuder följande undersökningar:

GDPR och anonymitet

Medarbetarundersökningar utförs anonymt vid minst sju deltagare. Vid få deltagare kan undersökningen utföras som en gruppaktivitet där man gemensamt diskuterar och svarar på frågorna.

Medarbetarens samtycke inhämtas alltid om personuppgifter behöver ingå i underökningen, såsom medarbetarens upplevda hälsa, kön eller ålder.

Framgångsfaktorer

Tänk på detta för att lyckas med er  undersökning:

 • Tydligt syfte.
 • Förankrat i verksamheten.
 • Ta hand om resultatet.
 • Engagerad ledning för ett framgångsrikt upplägg.
 • Stark koppling mellan undersökning och verksamhetens strategiska inriktning.

Boka kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för medarbetarundersökningar och framgångsrikt förändringsarbete

Translate »