Digitala hälso- och medarbetarsamtal

Våra konsulter erbjuder värdefullt stöd och
insikter i organisationens hälsa genom digitala medarbetarsamtal

Det här säger våra kunder om oss:

"Tack för ert stöd i vårt personalärende. Utan er hade denna information aldrig kommit fram"
Chef
HR
"Love My Office har stor förståelse för vårt behov av kompetens och tid"
Nytorget logo
Birgitta Cederqvist
Vice VD - Nytorget Fastigheter
"Love My office löser våra behov på ett bra sätt, jag rekommenderar Love My Office"
Beställare
Byggföretag

Hos oss blir era medarbetare sedda och hörda

Bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att låta era medarbetare samtala med någon utanför sin egen organisation!

Värna era mänskliga resurser genom digitala medarbetarsamtal

Digitala medarbetarsamtal ger varje anställd och konsult ett individuellt stöd inom ergonomi, kompetens och psykosocial arbetsmiljö.

Låt era medarbetare känna sig värdefulla samtidigt som ni får ett stärkt arbetsgivarmärke – ett starkare Employer Brand!

Vi värnar era Mänskliga Resurser

I det personliga mötet blir varje medarbetare sedd och hörd.

Låt era medarbetare känna sig värdefulla samtidigt som ni stärker ert arbetsgivarmärke, ert Employer Brand!

Ta hand era mänskliga resurser med digitala medarbetarsamtal

Digitala medarbetarsamtal ger varje anställd och konsult ett individuellt stöd inom ergonomi, kompetens och psykosocial arbetsmiljö.

Låt era medarbetare känna sig värdefulla samtidigt som ni får ett stärkt arbetsgivarmärke – ett starkare Employer Brand!

Digitalt medarbetarsamtal

Digitala konsultativa medarbetarsamtal ger fördelar

Genom digitala hälso – och medarbetarsamtal hjälper vi er att utvinna mer information ur er organisation jämfört med till exempel medarbetarundersökningar – helt anonymt!

Genom samtalet får medarbetaren även stöd inom exempelvis ergonomi, psykosocial hälsa/arbetsmiljö och motivation.

Digitalt medarbetarsamtal

Skapa god arbetsmiljö var ni än befinner er

I spåren av Covid-19 förändras mångas arbetssätt och vi erbjuder därför digitala hälso- och medarbetarsamtal var ni än befinner er!

>> I Sverige eller globalt

>> På arbetsplatsen eller i hemmet

>> Olika typer av arbetsplatser – kontor, verkstäder, bygg, transport med mera

Priser

Baspaket: 69 kr / månad

I vårt baspaket ingår ett årligt hälsosamtal per medarbetare.

Baspaket: 59 kr / månad

Vid årsbetalning betalar ni så lite som 59 kr per anställd för årets 12 månader.

Kontakta oss idag!

Hos oss blir era medarbetare prioriterade och får stöd. Vi återkopplar vanligen på din förfrågan inom en timme.

    Läs gärna om ett av våra framgångsrika samarbeten!

    Företagshälsovård för äldreboende i Stockholm

    Äldreboendet stod inför två utmaningar. Dels behövde det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras, samtidigt behövde ett utdraget rehabiliteringsärende hanteras och tiden räckte …