Love My Office

Villkor

Personuppgiftspolicy

Gäller från och med den 1 oktober 2018

1. Om Love My Office

Vår Personuppgiftspolicy appliceras på alla tjänster som erbjuds av Love My Office AB, ett företag registrerat i Sverige, med organisationsnummer 559172-4769.

2. Överföring av din data

Personlig information i den Europeiska Unionen är skyddad av dataskyddsförordningen, däremot skyddar inte andra länder nödvändigtvis din personliga information på samma sätt.

Vår webbplats och några av våra tjänster, eller delar av dem, kan också vara lagrade i USA eller på annat sätt utanför EES (alla EU-länder inklusive Norge, Island och Liechtenstein) och det innebär att vi kan överföra information som lämnas in av dig via webbplatsen eller någon tjänst utanför EES till USA eller till andra territorier utanför EES.

Vi kan komma att använda tjänsteleverantörer baserade utanför EES för att hjälpa oss att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster till dig (exempelvis plattformsleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster eller med annonsering) och detta innebär att vi kan överföra din information till tjänsteleverantörer utanför EES för att tillhandahålla våra applikationer, marknadsföring och tjänster till dig.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att när dina uppgifter överförs utanför EES av våra tjänsteleverantörer och värdleverantörer, vidtas lämpliga åtgärder och kontroller för att skydda den informationen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd. I sådana fall görs överföringarna enligt kraven i förordningarna (EU) 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR) och kan baseras på användningen av europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av personlig data utanför EES.

Genom att använda vår webbplats, våra tjänster eller genom att interagera med oss på de sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy godkänner du överföringen av din information utanför EES under de omständigheter som anges i denna Personuppgiftspolicy. Om du inte vill att din information ska överföras utanför EES bör du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

3. Lagring av din data

Vi behåller din data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det, eller de, ändamål som datan samlades in för från början. Om vi inte längre behöver din personliga information kommer vi att radera den på ett säkert sätt (utan vidare meddelande).

4. Ytterligare information

För mer information om vår Personuppgiftspolicy eller vår behandling av data om dig, hur du uppdaterar dina dokument eller hur då får en kopia av den information som vi lagrat om dig, vänligen kontakta oss enligt nedan:

info@lovemyoffice.se


Love My Office AB
Lädersättravägen 107
17670 Järfälla
Sverige