Love My Office

Arbetsmiljö och hälsa

Engagerade och välmående medarbetare skapar lönsamma organisationer. Vi hjälper er digitalt var ni än befinner er!

Våra tjänster för arbetsmiljö och hälsa

Digitalt medarbetarsamtal
Digital konsultation för medarbetare och chef

Boka digital resurs för medarbetare var som helst i världen, tex ergonomi, samtalsstöd och coaching

Workshop/utbildning med Lena Lehmann

Inspirera och utbilda dina medarbetare digitalt med Lena Lehmann i ämnen som berör människa, teknik och organisation (MTO)

Digitala undersökningar för medarbetare

Genomför kvalitetssäkrade undersökningar direkt i webbläsare, via telefon och i din mejlklient

Digital hälsoöversikt för hela företaget

Lättare hantering av sjukfrånvaro

Vi vidareförmedlar ett system där dina medarbetare kan administrera sin egen sjukfrånvaro samt få kontakt med sjuksköterska direkt i mobilen eller datorn.

Identifierar hälsorisker

Systemet samlar statistik över sjukfrånvaro och varnar för tex återkommande korttidsfrånvaro. Det ingår även tekniskt stöd för läkarintyg och dokument i systemet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Heltäckande stöd

Vi administrerar, leder och utför alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive konsultation och utbildning.

Med oss får ni en genomarbetad grund för er företagshälsovård. Om ni har fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket kan vi hjälpa er uppfylla kraven.

Vi hjälper er gärna!

Välkommen att kontakta oss för att ställa dina frågor.

Det går även bra att boka en kostnadsfri rådgivning via vårt kontaktformulär.

Läs gärna om ett av våra framgångsrika samarbeten!

Företagshälsovård för äldreboende i Stockholm

Äldreboendet stod inför två utmaningar. Dels behövde det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras, samtidigt behövde ett utdraget rehabiliteringsärende hanteras och tiden räckte …

Kontakta oss

    Translate »