Love My Office

Så har vi överlevt pandemin

Precis som många nya företag har Love My Office behövt kämpa och göra förändringar under Coronapandemin. Trots denna tid har vi haft förmånen att hjälpa våra kunder med utmaningar inom arbetsmiljö och bemanning, och vi har även hjälpt våra kunder inom digitalisering.

Pandemin slog hårt mot små företag

För att klara av de utmaningar som pandemin medförde har vi anpassat våra arbetsplatser och digitaliserat processer i vårt dagliga arbete.

I början av 2020 sade vi upp kontorsplatsen i Stockholm och fortsatte arbeta flexibelt på distans mot våra kunder.

Tack vare att företaget fick en bra start 2018 med de första kunderna har företaget haft förutsättningar att möta pandemin såhär långt.

Corona slår till - alltfler behöver hjälp med digitala konsulttjänster

Vi började se effekten av Coronapandemin under början av 2020.

När allt fler företag gick över till att arbeta på distans frågade även våra kunder om hjälp inom digitalisering.

Inom digitalisering hjälper vi företag att ersätta manuella arbetsflöden (dvs hantering av checklistor, pärmar och dokument) samt fysiska arbetsflöden (fysiska träffar, resor och transporter) med digitala arbetsflöden, via exempelvis projektverktyg, utvalda digitala program och integrationer mellan webbplats och externa system.

Detta genomför vi genom en tät dialog så att vi skapar lösningar som passar dig som kund.

I spåren av pandemin kan vi nu hjälpa våra kunder digitalt över hela Sverige.

”I spåren av pandemin kan vi nu hjälpa våra kunder digitalt över hela Sverige.”

Digitala ledningssystem, nya webbplatser och bemanning

Vi har haft förmånen att genomföra flera spännande projekt under pandemin.

När digitaliseringen gått starkt har vi hjälpt till att skapa nya webbplatser och hemsidor, landningssidor samt digitala ledningssystem och intranät i Microsoft Sharepoint.

Vi har även förmånen att bemanna byggprojekt i Stockholm och Göteborg med byggpersonal såsom installatörer, snickare och grovarbetare.

Nu i sommar är vi igång med nya spännande samarbeten och vi stöttar gärna dig som behöver en engagerad och bra partner med brett nätverk inom arbetsplats, hälsa och personal.

Välkommen att kontakta oss!