Love My Office

Så har vi överlevt pandemin

Precis som de flesta nya företag har Love My Office behövt kämpa och göra förändringar under pandemin. Trots detta har vi haft förmånen att hjälpa våra kunder med utmaningar inom arbetsmiljö och bemanning. Vi har även hjälpt våra kunder med utmaningar inom området Digitalisering.

Pandemin slår hårt mot små företag

Precis som de flesta företag har vi anpassat våra arbetsplatser och digitaliserat processer i det dagliga arbetet.

I början av 2020 sade vi upp kontorsplatsen i Stockholm och fortsatte arbeta flexibelt på distans mot våra kunder. 

Tack vare att företaget fick en fin start 2018 med våra första kunder har företaget haft bra förutsättningar att möta pandemin såhär långt.

Corona slår till - alltfler behöver hjälp med digitalisering

Vi började se effekten av Corona-pandemin under början av 2020.

När allt fler företag gick över till att arbeta på distans har våra kunder frågat om stöd inom digitalisering.

Med digitalisering menar vi att manuella arbetsflöden (dvs hantering av checklistor, pärmar och dokument) samt fysiska arbetsflöden (fysiska träffar, resor och transporter) blir ersatta av digitala arbetsflöden, via exempelvis projektverktyg, program och integrationer mellan webbplats och externa system.

Detta genomför vi genom en tät dialog så att vi skapar lösningar som passar den unika kunden.

Vi har även utvecklat våra egna digitala sätt att möta kunder, rekrytera personal och genomföra kundprojekt. I spåren av pandemin kan vi nu hjälpa våra kunder inom bemanning, rekrytering, arbetsplatstjänster samt olika typer av konsultativa tjänster digitalt över hela Sverige.

”I spåren av pandemin kan vi nu hjälpa våra kunder inom bemanning, rekrytering, arbetsplatstjänster samt olika typer av konsultativa tjänster digitalt över hela Sverige.”

Digitala ledningssystem, nya webbplatser och bemanning

Vi har haft förmånen att genomföra flera spännande projekt under pandemin.

När digitaliseringen gått starkt har vi hjälpt till att skapa nya webbplatser och hemsidor, landningssidor samt digitala ledningssystem och intranät i Microsoft Sharepoint.

Vi har även haft förmånen att bemanna byggprojekt i Stockholm med byggpersonal, installatörer, snickare och grovarbetare.

Hur vi än samarbetar med våra kunder så består vårt kundlöfte;
* vi möter dig i din unika situation
* vi bidrar till att lösa problematik inom arbetsplats, hälsa och personal hos just er

Nu till sommaren är vi redan igång med nya spännande samarbeten och vi stöttar gärna dig som behöver en engagerad och bra partner med brett nätverk.

Välkommen att kontakta oss!