Love My Office

Så har vi överlevt pandemin

Publicerat den

Precis som många nya företag har Love My Office behövt kämpa och göra förändringar under Coronapandemin. Trots denna tid har vi haft förmånen att hjälpa våra kunder med utmaningar inom arbetsmiljö och bemanning, och vi har även hjälpt våra kunder inom digitalisering. Pandemin slog hårt mot små företag För att klara av de utmaningar som […]

Love My Office

Love My Office första år

Publicerat den

Året som gått har varit fullt av spännande utmaningar. Många processer och samarbeten har satts i verket och prövats tillsammans med kunder. Love My Office första år över förväntan I det stora hela har första året varit en bra utmaning som tagit oss och företaget framåt. Vi väntade oss en rejäl uppförsbacke men detta år […]

Love My Office

Love My Office har startat!

Publicerat den

Nu är vi igång! Vi är väldigt glada att tillkännage starten av företaget Love My Office AB. Efter mycket efterforskningar kan vi äntligen arbeta med det som vi verkligen brinner för. Vi är övertygade om att personal som mår bra presterar bra och blir mer kreativa. Vi vill hjälpa så många som möjligt att trivas […]