Konsulttjänster

Kundcase: bokföring åt brf med drygt 500 bostäder i Stockholm

bokföring årsredovisning

Bostadsrättsföreningens bokföring släpade efter fyra månader och bokföringsprogrammet var föråldrat och krångligt och dessutom skulle årsbokslutet vara klart inom tre veckor. Här steg Love My Office in med rätt kompetens och vände situationen.

Bostadsrättsföreningen i Stockholm har över femhundra bostäder och förvaltning i egen regi.

Arbetet med den löpande redovisningen hade blivit eftersatt med fyra månader och det ekonomiska arbetet skedde manuellt. Detta ledde till att fakturor försvann och betalningspåminnelser samlades på hög. Föreningen använde ett äldre bokföringsprogram vilket gjorde ekonomiarbetet tungrott. Dessutom behövde även ett årsbokslut upprättas och skickas inom tre veckor.

Så vände vi situationen för brf 'en

När Love My Office vann uppdraget såg vi till att omgående koppla ihop bostadsrättsföreningen med en kompetent redovisningskonsult i vårt nätverk, auktoriserad via SRF. Det blev en rörig och stressig period för kunden men vi kunde på kortare tid än en månad vända situationen och hjälpa vår kund att komma i fas med ekonomiarbetet. Även årsbokslutet blev klart i tid.

Idag arbetar vi kontinuerligt med vår kunds bokföring och bistår även med rådgivning vid digitalisering av ekonomiarbetet, samt hjälper vår kund att välja ekonomiprogram som passar deras verksamhet och storlek. I det här fallet hjälper vi föreningen att hitta ett ekonomiprogram som kan hantera bokföring, löneadministration samt fastigheter och hyror i ett och samma system.

Utöver att leverera kvalitativa redovisningstjänster märker vi även att vår kund uppskattar den höga servicekänsla som vår redovisningskonsult visar. Det tycker vi är väldigt roligt att höra!

”Vi tackar bostadsrättsföreningen för möjligheten att få visa vad vi och våra konsulter går för!”

Så hjälper Love My Office företag med bokföring, årsbokslut och annan ekonomi

Love My Office erbjuder hjälp inom samtliga områden som berör ekonomi och redovisning, till exempel löpande bokföring, årsredovisning och lönehantering.

Att outsourca företagets ekonomi gör det kostnadseffektivare i längden eftersom man bara betalar för den tjänst man faktiskt använder och inte behöver köpa in överflödiga program eller ta mer personalansvar. 

Det är även möjligt att samla sina ekonomiska behov hos oss. Det innebär då att vi erbjuder våra kunder en helhetslösning inom ekonomi och vår organisation blir helt enkelt en ekonomiavdelning åt våra kunder.

En viktig fördel med ett helhetsansvar för företagsekonomin är att vi får en bättre helhetsbild av kundens verksamhet vilket ger mycket bättre förutsättningar för en kontinuerlig och bra rådgivning.

Love My Office konsulter och samarbetspartners är auktoriserade medlemmar hos SRF – Sveriges branschförening för redovisning och lön, vilket innebär att vi uppfyller krav och regler som ställs i Svenska lagar samt i övrigt håller en god branschstandard. I det sistnämnda ingår en sekretessplikt som skyddar våra kunders information.

Här kan du läsa mer om SRF

Rådgivning inom ekonomi och digitalisering av bokföringen

Inom rådgivning kan vi hjälpa våra kunder inom exempelvis skatteregler och bolagsformer, samt vägledning för hur organisationen kan digitalisera ekonomin.

Det finns mycket att vinna på digitalisering eftersom det både sänker organisationens kostnader, förenklar bokföringen och även är bättre ur ett miljöperspektiv. Sedan år 2018 har Bolagsverket tillåtit de flesta företag skicka in sitt bokslut digitalt. Mer information om digitalisering kommer i ett senare blogginlägg.

Läs mer om Love My Office ekonomitjänster och andra konsulttjänster här.

Välkommen att kontakta oss med dina behov inom bokföring

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi finns i Stockholm och med våra digitala lösningar kan vi arbeta med er redovisning var som helst i landet.