Love My Office

Love My Office första år

Året som gått har varit fullt av spännande utmaningar. Många processer och samarbeten har satts i verket och prövats tillsammans med kunder.

Love My Office första år över förväntan

I det stora hela har första året varit en bra utmaning som tagit oss och företaget framåt. Vi väntade oss en rejäl uppförsbacke men detta år har överträffat våra förväntningar.

Företagets kunder återkommer med nya behov och detta göra hela resan värd ansträngningarna. Det ger bensin i tanken för att fortsätta framåt!

Vi har även haft förmånen att anställa en mycket duktig kollega som hjälper våra kunder med behov inom ekonomisk redovisning och bokföring.

Utveckling av Love My Office tjänster

Vi har under året deltagit i utbildning, konferenser och seminarier inom ämnen som arbetsmiljö, personalhälsa och trivsel på arbetsplatsen. Den bild som målas upp är spännande och komplex eftersom det är många drivkrafter och intressen som i slutänden påverkar människors hälsa i arbetslivet.

Vi fortsätter expandera företagets affärsportfölj med nya spännande och hållbara tjänster för arbetsplats och kontor. Bland annat har vi tagit in en innovativ lösning för att renovera golv i Stockholm på ett miljövänligt sätt och till ett bra pris.

Konferensen Gilla Jobbet i Stockholm 2019

Konferensen Gilla Jobbet i Stockholm 2019

Utmaning med att få allt på plats i ett nystartat företag

En av våra största utmaningar första året har varit att sitta på många ”stolar” och det innebär att arbetsuppgifter lätt går in i varandra. Vi behöver ägna oss åt marknadsföring, ha en kontinuerlig försäljning och hantera anställningar och löner samtidigt som det måste finnas trygga arbetsprocesser som genererar stabila leveranser och nöjda kunder.

Vår lösning är att fokusera på enskilda uppgifter och funktioner när vi kommunicerar. Kommunikationen har blivit tydligare genom att ha en ”hatt” på sig vid ett möte för att sedan byta ”hatt” inför nästa möte.

Den konstanta utmaningen med att välja rätt ”hatt” – att förstå vad som behöver lösas här och nu och sedan ta hand om nästa behov.

Den konstanta utmaningen med att välja rätt ”hatt” – att förstå vad som behöver lösas här och nu och sedan ta hand om nästa behov.

Strålande framtidsutsikter för nästa år

Vi kommer under det kommande året bland annat satsa på miljövänliga renoveringstjänster inom Stockholm med omnejd. Ett exempel är miljövänlig golvrenovering där golven renoveras på ett sätt som gör att tidsåtgång och pris hamnar på ungefär hälften mot traditionell renovering av golv. Dessutom minskar belastningen på miljön eftersom golvbeläggningen inte behöver rivas ut. Mer information om detta kommer snart!

I takt med att Love My Office hjälper fler nya företag breddas kontaktnätet hela tiden. I det stora hela ökar företagets kompetens och förtroende och ännu viktigare – vi är med och påverkar vardagen för människorna i de företag som anlitar oss!