Love My Office

Love My Office har startat!

Nu är vi igång!

Vi är väldigt glada att tillkännage starten av företaget Love My Office AB.

Efter mycket efterforskningar kan vi äntligen arbeta med det som vi verkligen brinner för. Vi är övertygade om att personal som mår bra presterar bra och blir mer kreativa. Vi vill hjälpa så många som möjligt att trivas på sin arbetsplats, må bra och samtidigt kunna producera ett värde.

En förbättrad personalhälsa och förenklad vardag är vad många behöver idag. Det leder till positiva effekter som kostnadsbesparingar och ökad produktivitet och företagen blir konkurrenskraftiga genom att attrahera och behålla kunnig personal. Det är ett viktigt steg mot ökad hållbarhet!

Forskning och samarbetspartners

Vi sätter samman lösningar med hjälp av samarbetspartners och svensk forskning.  Våra lösningar kan anpassas efter våra kunders unika behov och verksamhetsområden. På det här sättet kan vi leverera lösningar med hög kvalitet och evidensbaserade effekter.